Tømrer- og snedkerarbejde- totalentrepriser ​TELEFON: 86 46 38 00

Skal vi ringe dig op?​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Udtalelser

På foranledning ag Hvorslev Byggefirma A/S er vi blevet anmodet om en udtalelse om entreprenørens håndtering af entreprisearbejder i forbindelse med de af os udbudte byggeprojekter.

Samarbejdet er hver gang forløbet ,eget tilfredsstillende ud fra nedenstående retningslinier for håndtering af de mangeartede udfordringer, der opstår i forbindelse med gennemførelse af byggearbejder:

  • HB er gode til sammen med rådgiverne at afklare evt. tvivlsspørgsmål i preojektet.
  • HB er altid gode til i god tid at gennemgå kommende opgaver og sammen med rådgiverne at planlægge opgavernes forløb. De er altid velforberedte i forbindelse med projektgranskninger.
  • HB's projektledelse er altid imødekommende overfor nye udfordringer i opgaven. Såsom at påtage sig ekstra arbejder.
  • HB's personale fremtræder altid venilge og imødekommende overfor bygherrer, brugere og rådgivere.
  • I forbindelse med overdragelser / afleveringer er HB hurtige til at afklare mangelafhjælpninger og hurtigst muligt at få mangler afhjulpet.
  • HB fremtræder altid reelle i forbindelsse med akstra arbejder og betaling af disse.

Vi kan derfor give Hvorslev Byggefirma A/S de bedste anbefalinger.

Med Venlig Hilsen

Svend Erik Brink

Projekt- og byggeleder

Sahl Arkitekter

Hvorslev Byggefirma A/S

Energivej 10, 8860 Ulstrup

CVR:10906431​

Telefon: 86 46 38 00

Send en e-mail

Hvorslev Byggefirma A/S
Energivej 10 8860 Ulstrup
8860 Ulstrup
Tlf.: 86 46 38 00
CVR: 10906431
hvb@hvorslevbyggefirma.dk